Inkasso uden skjulte gebyr!

Send din faktura til inkasso

 • Slip fil her eller
 • Du vil efterfølgende blive kontaktet af en inkasso-medarbejder for det videre forløb.

  1

  Inkasso løsninger


  Få værdifuld hjælp til erhvervsinkasso-
  1

  Download inkasso app


  Hent vores inkasso app i App store gratis!
  1

  Rykkerservice


  Tilmeld din virksomhed vores gratis rykkerservice
  1

  Retslig inkasso


  Vores dygtige jurister er klar til at føre din sag i retten
  1

  Er du skyldner?


  Har du modtaget et brev fra os?
  1

  Log ind os se dine sager


  Log in og få det fulde overblik over dine inkassosager

  Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores jurister dig op

  Vil du ringes op?

  FÅ VÆRDIFULD HJÆLP TIL INKASSO

  Inddrivelse af ubetalt gæld er en vigtig del af at opretholde en effektiv kreditstyring for enkeltpersoner, virksomheder og organisationer. Maack & Partnere har udviklet en dedikeret inddrivelsesprocedure, der er anerkendt i branchen for sine innovative arbejdsgange.

  Du får et skræddersyet forløb, som passer til dine krav og fordringer – for eksempel en kombination af:

  • Rykkerservice
  • Udenretlig inkasso
  • Retlig inkasso
  • Overvågning af fordringer

  Har du brug for hjælp til at få dine skyldnere til at betale deres gæld, så har vi hos Maack & Partner en løsning til dig. Hos os har vi flere dedikerede jurister, der sidder klar til at hjælpe dig. Du skal derfor ikke være tvivl om kvaliteten i det arbejde vi udfører. Hos os er ingen opgave hverken for lille eller for stor, så uanset om du er en enkel person, virksomhed eller organisation, vil vi hellere end gerne hjælpe dig.

  Alt efter hvor mange sager du har, kan du vælge at overlade dem alle til os, men du kan ligeledes også vælge kun at overlade enkelte. Uanset størrelsen og antallet af opgaver, du overlader til os, vil vi løbende opdaterer dig omkring opgavens fremgang.

  Vil du gerne selv følge med i vores arbejde, uden risiko for at skulle sidde i telefon kø for at komme i kontakt med os, vil du med fordel kunne hente vores app. Med appen får du blandt andet en større oversigt over dine inkassosager, samt deres fremgang.  Du vil ligeledes også få notifikationer, hvis der er en ny status i en af dine sager. Det er med til, at du hele tiden er en del af processen og kan følge med i vores arbejde.

  Har du derimod modtaget et brev fra os om, at du har et udestående med en af vores kunder, kan du enten vælge at overføre via instrukserne i brevet, men du kan også vælge at overføre direkte til os.

  Skulle du have nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os.

  DERFOR SKAL DU VÆLGE OS

  1Det skal kunne betale sig at gå efter skyldnere, hvorfor vi driver effektivt inkasso uden skjulte gebyrer
  2Det er kun dedikerede jurister med stor erfaring og høj faglig viden, der sidder med din inkassosag
  3Vi har branchens bedste onlineløsning og mobiladgang, hvilket giver dig et sublimt overblik over dine inkassosager

  Inkassoløsning

  Med i pakken får du følgende:

  Ubegrænset antal sager

  Hele hovedstolen og egne pålagte gebyr retur

  Ingen inkassostopsgebyr

  Mobil- og webløsning

  Personlig opkald til dine kunder

  Registering i RKI uden omkostninger

  Ingen mødesalær i fogedretten

  kr. 2.500,00,-

  Prisen er ekskl. moms pr. år

  • Kom i gang

  • Når du har udfyldt hele formularen og vi har modtaget dine oplysninger, så vil du blive kontaktet, hvor vi gennemgår de sidste detaljer, inden ordren godkendes.

  Er du allerede kunde et andet sted?

  Hvis du allerede har et eksisterende inkassoabonnement, så kan du stadig blive kunde hos os.
  Få vores Inkasso Plus løsning i resten af din bindingsperiode for 0,-

  Læs mere her

  SUBLIMT OVERBLIK OVER DINE SAGER

  • Overblik over verserende og afsluttede sager
  • Overblik over samlet udestående samt indkasseret beløb
  • Overblik over dine kunder som er registreret i RKI
  • Oversigt over status og sagshistorik
  • Opret ny sag fra Iphone eller Ipad via. fakturascanneren
  • Undgå telefonkø og tidsspil og kontakt din inkassosagsbehandler direkte via. chatfunktionen
  • Notifikation når ny sag, ny status eller ny RKI-kunde oprettes

  devices

  Hvis du er Inkasso Plus eller Inkasso Pro kunde, kan du med fordel bruge vores app til at oprette nye sager eller følge med i dine verserende sager.

  65c7a99143c3

  Har du brug for hjælp?

  Ring til os på telefon 53 333 123 fra 9:00-17:00 alle hverdage!

  Vores rykkerservice aflaster dig, og der ligger ekstra vægt bag en rykker, når den kommer fra MAACK & PARTNERE INKASSO. Rykkere sendt fra os har en yderst motiverende virkning på debitors betalingsevne.

  Afhængigt af hvordan det passer dig bedst, kan vi overtage hele rykkerproceduren eller blot gøre det på udvalgte kunder. Det er let, og du holdes løbende orienteret.

  Vi fremsender en rykkerskrivelse til skyldner og giver de fornødne inkassovarsler efter inkassolovens § 10. Hvis skyldner betaler inden 10 dage, overføres beløbet straks til din konto, og sagen afsluttes. Hvis ikke, tages sagen automatisk videre til inkasso.

  Denne rykkerservice koster dig ikke noget, idet Maack & Partnere alene tager de pålagte rykkergebyrer som betaling.

  Bestil rykkerservice

  Download rykkerskabelon og inkassovarsel

  Hent rykkerskabelon
  Hent inkassovarsel

  VÆRD AT VIDE OM INKASSO


  • Hvis du vælger at benytte vores rykkerservice-ordning, sender vi dine rykkere, herunder inkassovarslet.
  • Vores jurister gennemgår dit fremsendte materiale og sikrer, at det er korrekt.
  • Vi opgør kravet.
  • Vi sender inkassobrev til skyldner.
  • Vi opgør kravet med hovedstol, renter og gebyrer.
  • Vi fremsender skylderklæring/frivilligt forlig til skyldner.
  • Vi tager telefonisk kontakt til skyldner for at få underskrevet en skylderklæring.
  • Vi forsøger at etablere en afdragsordning med skyldner, eventuelt varetager vi administrationen heraf.
  • Vi møder i fogedretten.
  • Vi udarbejder processkrifter og repræsenterer dig ved en evt. retssag.
  Hvis skyldner ikke reagerer, og du ønsker sagen videreført, indgives sagen til fogedretten. Skyldner har herefter 14 dage til at gøre indsigelser. Hvis skyldner gør indsigelser, kan sagen udvikle sig til en egentlig retssag.

  Hvis skyldner møder i Fogedretten, bliver han afhørt om hans økonomi, budget og mulighed for at afvikle gælden. Skyldneren er ifølge loven forpligtet til at tale sandt. Der kan herefter foretages udlæg i skyldners effekter, hvis han ikke vil afvikle gælden eller ikke taler sandt. En evt. afviklingsaftale indgået i fogedretten, kan der sjældent protesteres imod. For at opnå beskyttelse mod øvrige kreditorer, skal visse udlæg tinglyses. Fogedretten vil i langt de fleste tilfælde gøre dette uden gebyrer.

  Hvis skyldneren udebliver, og du ønsker dette, kan der anmodes om en såkaldt politifremstilling. Hermed tvinges skyldner til fremmøde, vha. politiets assistance. Dette vil finde sted mod en afgift på kr. 400 ud over afgiften til fogedretten. Alternativt kan udkørende fogedforretning finde sted på skyldners bopæl eller forretningsadresse, mod et gebyr på kr. 400. Det skal dog holdes in mente, at der tillige vil forekomme omkostninger til autoriseret låsesmed og fogedens befordringsomkostninger. Udkørende fogedforretning vil især være anvendelig overfor erhvervsdrivende, da skyldnerens aktiver dermed kan konstateres.

  Såfremt det viser sig, at skyldner ikke har effekter, der kan foretages udlæg i, registrerer fogedretten en såkaldt insolvenserklæring. Denne erklæring medfører, at skyldneren er ”fredet” for fogedretsmøder de efterfølgende 6 måneder.

  Hvis skyldner gør indsigelser i forbindelse med fogedretsmødet, kan sagen udvikle sig til en egentlig civil retssag. Vores jurist vil udarbejde en stævning, hvor skylden og alle omkostninger forbundet med sagen opgøres.

  Såfremt skyldner fortsat har indsigelser, indleverer skyldner et svarskrift, hvor skyldner gør rede for indsigelserne. Herefter vil vores jurist indlevere en replik, hvor han fremkommer med yderligere kommentarer. Hvis skyldner fortsat fastholder sine indsigelser, vil denne indlevere sin duplik.

  Der vil herefter blive afholdt en hovedforhandling, hvor sagen endeligt afgøres. Såfremt retten godkender fordringens eksistens, vil dommen virke som et fundament i fogedretten. Sagen vil herefter blive genoptaget i fogedretten og blive behandlet efter ovenstående fremgangsmåde.

  Får vi en skyldner til at underskrive en ubetinget skylderklæring, er der ikke behov for en dom for at kunne foretage udlæg og bortauktionering via fogedretten.

  En underskrevet skylderklæring forældes ligesom en dom først efter 10 år. Dette gælder dog ikke renter, som forældes efter 3 år. Forældelsen kan blandt andet suspenderes ved fremsendelse af sagen til fogedretten på ny.

  Vi sender altid en skylderklæring med ud til skyldner sammen med inkassobrevet.

  Hvis der er problemer med at få gælden inddrevet, kan Maack & Partnere sende din sag direkte i fogedretten uden forudgående dom eller underskrevet skylderklæring. Det kaldes et betalingspåkrav.

  Med betalingspåkravet kan du opnå:

  • 10 års forældelsesfrist (i stedet for 3 år)
  • Eventuel politifremstilling eller udkørende fogedforretning
  • Tvangsinddrivelse og evt. bortauktionering
  • 1. påtegning med tilkendte sagsomkostninger. Beløbet forhøjes på skyldners gæld og er samtidig med til at dække omkostningerne for kreditor
  • 2. påtegning, der svarer til en dom eller en underskrevet skylderklæring
  • Besparelse af tid og omkostninger, da en forudgående dom er unødvendig

  Som inkasso plus eller pro kunde skal du kun betale et gebyr på 700 kr. til staten, når vi indgiver betalingspåkrav til fogedretten. Er kravet mellem 50.000 – 100.000 kr., beregnes gebyret som > 50.000 kr.: 750 kr. + 1,2% af det beløb, der overstiger 50.000 kr. med tillæg af 300 kr.

  Betalingskrav – Følgende skal være opfyldt:

  • Du skal have sendt en faktura samt efterfølgende rykkerbreve/inkassovarsel til skyldner
  • Skyldner har ikke gjort indsigelse i kravet. Har skyldner gjort indsigelser, er det nødvendigt at udtage en stævning mod skyldner
  • Retskredsene benytter digital forkyndelse, hvorfor e-mail adresse, telefonnummer, CVR-nr. CPR-nr. er vigtigt

  Gør skyldner indsigelse imod kravet efter fremsendelse af betalingspåkrav til fogedretten, kan sagen fortsættes som en almindelig sag i civilretten.

  Vi tilbyder:

  • Indlevering af betalingspåkrav
  • Opnåelse af fogedretsdom med påtegning
  • Behandling af sagen i fogedretten
  • Indberetning til RKI og Debitorregistre

  Som hovedregel bliver gæld forældet efter 3 år. Dog forældes et krav først efter 10 år, hvis gældskravet er skriftligt anerkendt – fx vha. en underskrevet skylderklæring, opgørelse i fogedretten eller opnåelse af dom.

  Forældelse efter 3 år
  Fakturakrav uden et underskrevet dokument, renter og gebyrer.

  Forældelse efter 10 år
  Krav, som er skriftligt anerkendt ved forlig, domme, betalingspåkrav med fogedrettens 2. påtegning, gældsbreve eller pantebreve.

  Afbrydelse af forældelsen

  En påmindelse om et gældskrav udsætter ikke forældelsesfristen. Gældskravet skal enten anerkendes skriftligt eller mundtligt eller ved, at der er en dom eller et betalingspåkrav fra fogedretten. (Vær opmærksom på, at mundtlige anerkendelser kan være svære at dokumentere). Desuden kan enhver form for indbetaling på gælden afbryde forældelsen.

  Hvis forældelsen afbrydes, løber der en ny forældelsesfrist af samme længde som den afbrudte. Dog vil forældelsesfristen altid være på 10 år, hvis sagen fremlægges i fogedretten

  Omkostningerne bliver som udgangspunkt lagt oven i det beløb, din kunde skylder dig, så du får dine penge tilbage – helt gratis.

  Såfremt inkassosagen udvikler sig til en retssag, har vi allerede talt om den og givet dig en gratis vurdering af, hvordan vi mener sagen ender, og hvilke udgifter du i værste fald skal regne med. Vi giver dig gerne et uforpligtende tilbud.

  Nedenfor er belyst, hvor store omkostninger du kan forvente i forbindelse med forløbet af din inkassosag. Omkostningerne afhænger af sagens individuelle forløb. Det skal dog holdes in mente, at alle rimelige omkostninger ved sagens behandling, pålægges skyldner, hvis fogedretten finder, at fordringen består. Ligesom skyldner typisk skal dække størstedelen af sagsomkostningerne ved en civil retssag, såfremt vi vinder sagen.

  Alle takster er vejledende, og der kan påløbe en sag andre omkostninger, afhængigt af sagens individuelle forløb.

  Inkassosalær

  Inkassosalæret følger faste takster fastlagt henholdsvis ved lov og af de to landsretspræsidenter alt afhængigt af om der er tale om udenretlig eller indenretlig inkasso. Beløbet afhænger af hovedstolens størrelse. Inkassosalæret bliver pålagt skyldner, og hvis det ikke lykkedes os at hive pengene hjem fra skyldner betaler du 0 kr. Det er kun, hvis du vælger at stoppe sagen og ikke fører sagen videre i fogedretten eller ved alm civil retssag, at du bliver pålagt inkassosalæret. Hvis du er INKASSO PRO kunde, bliver du ikke opkrævet herfor.

  Taksterne kan findes her: udenretlige takster , indenretlige takster

  Fogedretten

  Såfremt skyldner ikke reagerer på inkassoskrivelsen, sender vi efter aftale sagen i fogedretten. Der vil foreligge omkostninger i forbindelse med sagens indsendelse i fogedretten i form af retsgebyrer mv. Såfremt sagen afsluttes i fogedretten, er skyldner forpligtet til at betale alle omkostninger.

  Møde salær

  INKASSO PLUS og PRO kunder bliver ikke pålagt et mødesalær.

  INKASSO BASIS kunder bliver pålagt et mødesalær på kr. 600. Til salæret tillægges 25 % moms.

  Retsafgift, fogedretten

  Retsafgift ved overgivelse til Fogedretten afhænger af sagens type. Vejledende kan oplyses, at grundafgiften typisk vil udgøre kr. 400. Hertil tillægges i nogle tilfælde en tillægsafgift på typisk kr. 300.

  Beregn din retsafgift

  Civil retssag

  Salær

  Fordringer < kr. 50.000 , kr. 1450 / timen
  Loft på kr. 4495 for INKASSO PRO kunder

  Fordringer > kr. 50.000 , kr. 1800 / timen

  Hertil tillægges moms.

  Retsafgift ved stævning

  Retsafgift ved stævning beregnes på grundlag af sagens størrelse. Til illustration kan gives følgende eksempler:

  Krav op til kr. 50.000,00 – retsafgift kr. 500,00

  Krav på kr. 60.000,00 – retsafgift kr. 870,00

  Krav på kr. 80.000,00 – retsafgift kr. 1110,00

  Krav på kr. 100.000,00 – retsafgift kr. 1350,00

  Beregn din retsafgift

  Øvrige omkostninger & gebyr

  Politifremstilling / Udkørende fogedforretning

  Politifremstilling eller udkørende fogedforretning er belagt med retsafgift, der uanset sagens størrelse andrager kr. 400,00, såfremt det sker i umiddelbar forlængelse af et almindeligt fogedretsmøde. I modsat fald skal der tillige betales almindelig retsafgift som ovenfor beskrevet. Dertil kan der komme udgift til fogedens befordring, på typisk mellem kr. 50,00 og 175,00. Endelig skal der afholdes udgift til låsesmed på typisk mellem kr. 250,00 og kr. 500,00.

  Befordring

  Det skal holdes for øje, at der kan forekomme omkostninger i forbindelse med befordring i områder udenfor vores sædvanlige arbejdsområde. Dette vil blive opgjort til den direkte transportudgift og ikke salær for kørselstid. Dog vil Maack & Partnere anmode om telefonmøder i sager udenfor vores arbejdsområde, for at tjene Deres økonomiske interesse på bedste vis.

  Tvangssalg

  Tvangssalg af udlagte effekter vil være forbundet med omkostninger til auktionshuset og til eventuelle særydelser, så som vognmand etc.

  Folkeregisteroplysning

  Folkeregisteroplysning til konstatering af debitors adresse m.v. vil almindeligvis koste kr. 50,00 + moms.

  Søgning i registre herunder erhvervsstyrelsens registre (CVR)

  Søgning i det Centrale Virksomheds Register (CVR) medfører betaling af et gebyr, der afhænger af søgningens omfang og kompleksitet. Typisk ligger omkostningen på mellem kr. 40.00 og kr. 200,00.

  RKI

  Indberetning til RKI er gratis for INKASSO PLUS OG PRO KUNDER.

  Brug for hjælp til retslig inkasso?

  Retslig inkassoservice

  Har du uden held forsøgt at få betaling fra din kunde og har de udenretslige metoder ikke haft effekt, kan Maack & Partnere Inkasso hjælpe dig med retslig inkasso.Hvis dine kunder ikke betaler, kan Maack & Partnere Inkasso anlægge en sag ved fogedretten ved indlevering af et betalingspåkrav. Er sagen over 100.000 kr., eller er der indsigelser, håndteres sagen gennem vores jurister og advokatsamarbejdspartner.

  Ved at benytte retslig inkasso opnår du en række fordele, som forbedrer dine chancer for at få betaling. Du får først og fremmest brudt forældelsesfristen og får hermed længere tid til at opkræve betaling. Hvis din kunde har fremsat indsigelser, får du en civilretlig afgørelse, som kan bruges som fundament til at foretage udlæg i eventuelle aktiver din kunde måtte eje.

  Book et uforpligtende møde med en af vores dygtige jurister

  Professionel juridisk hjælp

  Du får afbrudt forældelsesfristen og længere tid til at forfølge betaling

  Rådgivning i forbindelse med fremadrettet procedure

  KUNDEANMELDELSER


  4,8 Perfekt

  Kompetente og ærlige

  Jeg kontaktede firmaet, da jeg havde nogle penge til gode og skyldner ville ikke betale, først da marck og partnere kom ind i billedet skete der noget, jeg har lavet et års kontrakt med firmaet, således at jeg ( hvis det bliver nødvendigt ) bare kan kontakte firmaet og bede dem tage affære.

  Lene Andresen

  Høj kvalitet og fornuftig pris

  Jeg har skulle oprette varemærke og logobeskyttelse til min virksomhed. Maack & Partnere har løst opgaven til perfektion og så endda til en fornuftig pris sammenlignet med hvad andre advokater har krævet for opgaven. Jeg blev sat godt ind i tingene, herunder ind i hvilke fordele og ulemper der var forbundet.

  Telestark

  Fantastisk 😀

  Vi er en nystartet virksomhed som valgte at bruge Maack & Partnere som samarbejdspartner i og med at vi skulle have en masse ting på plads såsom kontrakter, vedtægter, told & skat m.m. Vi har fået en suveræn oplevelse og service. De giver super gode råd, som har gjort os erhvervs dygtige.

  Triple-M-Electronics

  Knivskarp juridisk rådgivning

  Jeg havde fornøjelsen af, at få juridisk rådgivning af Maack & Partnere i anledning af en forpagtningsaftale og en ejendomstransaktion. Maack & Partnere er en af de få juridiske selskaber der virkelig formår, at sætte sig ind i klientens behov. Jeg vil stærkt anbefale Maack & Partnere.

  Fikri

  Rigtig Dejlig Oplevelse

  Jeg var på jagt efter min første bolig, og jeg havde ikke meget viden omkring boligkøb. Efter jeg fik en rigtig god snak med Samer fra Maack & Partnere, var jeg mere rolig over mit køb. En yderst kvalificeret rådgivning, hvor jeg følte mig meget mere tryg efter samtalen. Mange tak.

  Henrik

  Bedre kunne det ikke være

  Jeg var meget tryg ved deres rådgivning. Maack og Partner havde min familiesammenføringssag. Jeg fik forklaret hele processen på en enkel og overskuelig måde. Det er jurister med en meget høj faglighed. Jeg vil helt klart anbefale Maack & Partnere til alle der har brug for juridisk hjælp.

  Nawal

  Top professionelt og trygt rådgivning

  Der blev taget hånd om min sag, med en fantastisk effektiv rutineret forståelse af min sags struktur og dens problematik. De leverede en professionel løsnings-orienteret handlingsplan, der resulteret i et tilfreds og glædeligt resultat. Jeg vil til enhver tid anbefale Maack & Partnere til andre der har brug for juridisk hjælp.

  Kerem Kivaner

  Yderst professionel rådgivning

  Salesconnection ApS havde Maack & Partnere som rådgiver inden for det juridiske felt. Maack & Partnere yder en professionel rådgivning med fokus på at skabe et overblik over de juridiske rammer. Vi fik sikret os som virksomhed et godt afsæt fra at være iværksætter til en etableret virksomhed.

  Salesconnection ApS

  Succesfuldt

  Jeg oplevede at jeg følte mig tryg og hørt under hele forløbet. Maack og Partnere har kompetente jurister som varetog mine interesser på bedste vis. Alt i alt en succesfuld oplevelse, som jeg varmt kan anbefale til andre. Jeg ved i hvert fald hvem jeg skal bruge frem over.

  Happy yoghurt

  * Verificeret af Agera

  Læs alle kundeanmeldelser

  HAR DU MODTAGET BREV FRA OS?


  Foretag en betaling

  Det er vigtigt at have styr på sine regninger, hvilket nogle gange er nemmere sagt end gjort. Ubetalte regninger og efterfølgende inkassokrav er ikke i nogen af parternes interesse. Her hos Maack & Partnere Inkasso vil vi gerne samarbejde med dig om at finde en god løsning. Kontakt os, hvis du har modtaget et krav vedrørende ubetalt regning fra os.

  Vil du foretage en betaling?

  Det er nemt. Bare følg instruktionerne i brevet du har fået fra os.

  Du kan selvfølgelig også lave en overførsel direkte til vores kontonr.
  Regnr 8117 Kontonr 4064849,
  husk at notere journalnummeret det vedrører på overførslen.

  Brug for en betalingsordning?

  Hvis du har et stort gældskrav, som du ikke kan betale på én gang, eller hvis du har et antal regninger, som du vil kombinere til én enkelt regning, bedes du kontakte os, så vi kan udarbejde en betalingsordning for dig.

  Vi kan muligvis også forlænge betalingsfristen på nogle af dine regninger. Du kan ansøge om begge dele ved at kontakte os direkte.

  Hvis du har økonomiske problemer, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan finde en løsning sammen.

  Indgå afdragsordning

  Inkassoprocessen vil typisk forløbe sådan her

  Du påtager dig en gæld, som du ikke kan betale. Den du skylder pengene sender din sag til inkasso ved Maack & Partnere Inkasso.

  Hvad gør Maack & Partnere Inkasso

  Maack & Partnere Inkasso sender dig en anmodning om at betale din gæld eller starte en kort afvikling heraf. Du vil opdage, at der nu er løbet dyre omkostninger på din gæld, og du vil med stor sandsynlighed være blevet registreret som dårlig betaler. Det betyder, at du nu ikke kan låne penge, oprette et telefonabonnement, få et benzinkort og meget andet.

  Hvornår sender Maack & Partnere Inkasso sagen i retten?

  Reagerer du ikke på Maack & Partnere Inkassos henvendelser, vil Maack & Partnere Inkasso sende din sag i retten, for at komme i kontakt med dig, så der kan findes en løsning. Det betyder, at du bliver indkaldt til fogedretten, hvor du under strafansvar skal indgå en aftale. Møder du ikke på det angivne tidspunkt, vil Politiet typisk blive bedt om at hente dig. Dette kan ske på din hjemadresse eller på din arbejdsplads.

  Gode råd til at få overblikket over din økonomiske situation

  Åben brevene

  Mange med betalingsproblemer åbner ikke rudekuverter, de bliver lagt til side eller smidt ud, uden at blive åbnet. Det er ikke en varig løsning – du må tage fat i problemet.

  Kan du ikke betale ved forfald

  Tag kontakt til inkassobureauet med det samme. Hvis du viser evne og vilje til at ville afdrage din gæld findes der som regel en løsning.

  Prioriter inkassogæld

  Inkassogælden bliver dyrere, jo længere du udsætter den. Prioriter at betale den først. Det er også en god ide at kontakte andre kreditorer, før deres regninger forfalder, for at se om du kan få udsættelse eller muligvis få opdelt gælden i mindre afdrag. Det er vigtigt, at du får styr på din økonomi.

  Rigtig mange inkassosager skyldes forbrugsgæld

  Find ud af hvilke udgifter som er nødvendige og hvor du kan sparre.

  Gør sagen op før du havner i retssystemet

  At få et inkassokrav er dyrt men hvis sagen kommer for retten vil det blive endnu dyrere, forsøg derfor at finde en løsning inden sagen skal igennem retssystemet.

  FAQ

  Her kan du finde de mest stillede spørgsmål, omkring gæld, betalinger og ubetalte regninger. Måske finder du svaret på netop dit spørgsmål.

  OM BREVET

  Du har modtaget et brev fra Maack & Partnere, fordi du har købt et produkt eller serviceydelse, som du ikke har betalt, og virksomheden du har købt den af, har bedt os om at inddrive gælden.
  Du skal ikke gå i panik. Det er helt normalt for virksomheder at benytte et firma, som Maack & Partnere, til at inddrive gæld der ikke er betalt. Vi ønsker at løse betalingsproblemer på en fredelig måde uden behov for retslige aktiviteter.
  Vi har fået dine oplysninger af den virksomhed du skylder penge. De har videregivet dine kontaktoplysninger og yderligere information omkring betaling af gælden. Denne information er selvfølgelig holdt strengt fortroligt.
  Hvis du vælger ikke at reagere på de breve og betalingspåmindelser vi har sendt, kan virksomheden du skylder penge tage yderligere foranstaltninger, ved eksempelvis at indlede en potentiel retssag mod dig. Dette kan medføre ekstra omkostninger.

  Reagerer altid på breve og betalingspåmindelser. Du kan altid kontakte os omkring en løsning, eksempelvis indgåelse af en afdragsordning, vi vil meget gerne hjælpe dig af med din gæld.

  Hvis holder kontakten med os og overholder din betalingsplan, kan du undgå eventuelle ekstraomkostninger. Hvis du tværtimod ikke betaler det skyldige beløb, kan det påvirke din kreditværdighed, for eksempel ved lån til bil og bolig. Under visse omstændigheder kan det endda have en indvirkning på, om du i en jobsøgningssituation bliver afvist visse typer job.

  HVORDAN BETALER JEG

  BANKOVERFØRSEL
  Du kan overføre betalingen direkte til os via følgende bankoplysninger Husk at påføre dit fulde navn og sagsnr. / journalnr., da betalingen ellers ikke kan identificeres.

  Reg.nr. 8117
  Konto nr. 4064849

  TELEFON
  Du kan kontakte os på telefonnummeret angivet i det brev du har modtaget.

  Muligheden for at oprette en passende afdragsordning vil afhænge af den virksomhed du skylder pengene til, da vi er bundet af deres retningslinjer. Kontakt os for en dialog omkring dine muligheder eller tilmeld dig en afdragsordning via nedenstående link.

  Indgå afdragsordning

  Når vi har modtaget og behandlet din betaling, vil vi informere den virksomhed du skylder penge, om at du har betalt. Vi vil derefter overføre pengene til dem, og din sag vil blive lukket.
  Dette er i det mindste en start! Men du er stadig nødt til at betale resten af gælden, og du vil højst sandsynligt stadig modtage betalingspåmindelser herom.

  JEG SKYLDER IKKE DENNE GÆLD

  Har du allerede betalt gælden, så kontakt os venligst på telefonnummeret angivet i brevet du har modtaget. Vi undersøger herefter sagen nærmere og sørger for at du bliver slettet fra gælden, såfremt betalingen er gået igennem.

  Du kan også give os besked om betaling via nedenstående link.

  Giv besked om betaling

  Kontakt os

  Har du modtaget brev eller mail fra MAACK & PARTNERE INKASSO kan henvendelse i sagen ske via. nedenstående kontaktformular.