I tilfælde hvor medkontrahenten er bekendt med, at selskabet ikke er registreret, vil pågældende rimeligvis gå ud fra, at selskabet anmeldes inden for de gældende frister, og at registrering sker, hvorfor loven muliggør at pågældende har ret til, medmindre andet er aftalt, at hæve aftalen, hvis selskabet ikke er registreret i Erhvervs og Selskabsstyrelsen inden for 2 ugers fristen i § 40, stk. 1, eller såfremt registrering nægtes, jf. SL § 41, stk. 4.

Hvis medkontrahenten ved, at han indgår aftale med et selskab, men er uvidende om, at selskabet ikke er registreret, kan pågældende hæve aftalen, så længe registreringen ikke er sket. De som optræder på selskabets vegne, tilskyndes herved til at sikre, at medkontrahenten er klar over tingenes tilstand, jf. SL § 41, stk. 1, sidste pkt., hvorefter et selskab frem til registreringen skal tilføje ordende ”under stiftelse” til sit navn.

Hvis det slet ikke bliver gjort klart for medkontrahenten, at de som disponerer gør dette på selskabets vegne, hæfter de selv for de forpligtelser der opstår.

En aftale som et selskab indgår, mens det er under stiftelse har kun fuldvirkning efter sit indhold, hvis og når selskabet registreres og dermed opnår retssubjektivitet. Indtil da er aftalen ikke indholdsløs, men den ene part i aftalen er ikke et aktie- eller anpartsselskab, men hvad der på betragtes som et interessentskab.