Gældsbrev

Et gældsbrev er en skriftlig erklæring, hvori en person erkender at have en ensidig og ubetinget pligt til at betale et bestemt pengebeløb.

Et gældsbrev indeholder ofte en række nærmere vilkår såsom rentesats, afdragsform, betalingsterminer m.m.

Det retsforhold, der er anledning til, at et gældsbrev udstedes, kaldes det underliggende retsforhold; det kan være af en hvilken som helst beskaffenhed, fx et køb, hvor køberen har fået kredit og udstedt et gældsbrev til sælgeren om købesummens betaling.

Et gældsbrev sikrer en kreditor bevis for sit krav og giver ham eller hende en lettere og hurtigere adgang til at tvangsfuldbyrde kravet.

Hjælp til gældsbrev

DKK. 1.495,00

inkl. moms

Skylder en person dig penge, eller skal du låne penge til en, så få hjælp her

Kom igang

Man kan sagtens lave en skriftlig aftale for et lån, der allerede er ydet, hvis blot man sikrer sig følgende:

  1. den udfærdigede låneaftale skal indeholde det, der reelt er aftalt mellem långiver og låntager, det vil sige låneaftalen skal angive de reelle datoer for udbetaling etc.
  2. både långiver og låntager skal være enige om indholdet og underskrive låneaftalen
  3. den efterfølgende låneaftale må ikke være en proforma-aftale, det vil sige en aftale, der ikke har noget reelt indhold.
Når lånet er blevet tilbagebetalt, kan man vælge at lave en påtegning på låneaftalen, hvor långiver bekræfter, at lånet er tilbagebetalt
Hvis låntager ikke betaler afdrag eller lånebeløbet, bør långiver først give besked om, at dette skal ske hurtigst muligt. Reagerer låntager stadig ikke, kan långiver sende sit krav i fogedretten og anmode om rettens assistance i forbindelse med inddrivelse af lånet. Har Maack & Partnere oprettet gældsbrevet til dig, kan du sende sagen gratis til inkasso.