Samejeoverenskomst

En samejeaftale er en aftale mellem samlevende, venner eller andre, der ikke er gift, der har købt fast ejendom sammen. Samejeaftalen bestemmer, hvad der skal gælde mellem jer i forhold til jeres fælles ejendom.

I modsætning til ægtepar findes der ikke i lovgivningen regler for eksempelvis delingen af fast ejendom, hvis I er samlevende. Derfor er det en god ide at oprette en samejeoverenskomst, der opstiller nogle af de samme regler, som der er gældende for ægtefolk, når du og din samlever ejer noget i fællesskab. En samejeoverenskomst sikrer, at I har nogle regler at løse konflikter ud fra, fx i forbindelse med salg, fordeling af omkostninger osv.

Det kan også være en god ide at oprette en samejeoverenskomst, hvis den ene part indskyder flere midler i ejendommen end den anden, fx i form af istandsættelse, udbetaling og løbende betaling. På den måde er det allerede aftalt på forhånd, hvordan en evt. friværdi skal fordeles ved salg.
Med en samejeaftale kan man således sikre, at der er faste retningslinjer for følgende væsentlige spørgsmål vedrørende samejet af boligen:

  • Hvordan fordeles de løbende udgifter til boligen mellem jer?
  • Hvad sker der, hvis en af jer stopper med at betale de løbende udgifter til boligen?
  • Kan den ene af jer optage lån i sin andel af boligen?
  • Kan den ene af jer på eget initiativ udleje boligen til tredjemand?
  • Hvad sker der, hvis I har boet sammen i boligen og flytter fra hinanden? Hvem skal have boligen, og hvordan fungerer et salg fra en af jer til den anden?
  • Hvad sker der, hvis I ikke kan blive enige om salgsprisen på boligen, hvis ejendommen skal sælges?
  • Hvad sker der, hvis en af jer afgår ved døden?

Hjælp til samejeoverenskomst

DKK. 1.875,00

inkl. moms

Vi afstemmer de juridiske forhold mellen jer

Kom igang