Lejeret

Der kan være mange modsatrettede interesser mellem lejer og udlejer. Denne interesseforskel giver ofte anledning til konflikter. Professionel juridisk rådgivning kan hjælpe både lejer og udlejer med at håndtere udfordringerne.

Vi råder over dygtige jurister inden for alle områder af lejeretten og assisterer både i relation til indgåelse af lejekontrakter om forhold, der opstår i lejeperioden, og ved ophør af lejeforholdet.

Vi rådgiver blandt andet om:

  • Drift af udlejningsejendomme
  • Leje- og forpagtningskontrakter
  • Udarbejdelse af lejekontrakter
  • Lejeregulering
  • Afståelse af lejemål
  • Fremleje
  • Franchising
  • Skatter og afgifter
  • Opsigelsessager
  • Sager om lejemåls ophør, herunder fraflytningsopgørelser

Lejekontrakt for
private

DKK. 3.495,00

inkl. moms

Få hjælp til udarbejdelse af lejekontrakt

Kom igang

Lejekontrakt for virksomheder

DKK. 5.995,00

inkl. moms

Få hjælp til udarbejdelse af lejekontrakt

Kom igang

Få tjekket din
lejekontakt

DKK. 1.495,00

inkl. moms

Få tjekket din lejekontrakt før du siger ja

Kom igang