Om skatteret

Hvis SKAT har truffet en fejlagtig afgørelse omkring dine skattepligtige indtægter og/eller udgifter, kan det medføre store økonomiske konsekvenser for dig eller din erhvervsvirksomhed.

Statistikken viser, at klageren opnår medhold i hver femte skattesag, hvorfor det altid er en god idé at klage over afgørelser fra SKAT. Vi har stor erfaring med førelse af skattesager, hvorfor du med os som din partsrepræsentant er endnu bedre stillet.

Som privatperson har du krav på, at staten dækker 50 % eller 100 % af dine sagsomkostninger, der er forbundet med din skattesag alt afhængig af, om du får afslag/delvist medhold eller helt/overvejende medhold i din skattesag.

Selskaber og fonde har nu også med virkning fra 1. januar 2017 samme mulighed for at få dækket sagsomkostningerne.

Det krav kaldes omkostningsgodtgørelse, hvilket du kan læse mere om her.

I forbindelse med varetagelse af skattesager bistår vi med at:

  • Vurdere din sag og komme med forslag til løsning.
  • Udarbejde en strategisk plan for forløbet i skattesagen.
  • Argumentere med relevante juridiske synspunkter på baggrund af lovgivning og praksis.
  • Assistere i forhold til udarbejdelse af økonomisk dokumentation, såsom privatforbrugsopgørelser, balancer og årsrapporter.
  • Føre klagesager i skatteankestyrelsen og Landsskatteretten.
  • Repræsentere ved møde ved forhandlingsmøder ved Skatteankestyrelsen og procedere sagen i Landsskatteretten.
Læs mere om omkostningsgodtgørelse her

Book et møde

GRATIS

Det er gratis og uforpligtende

Book nu