Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, der er kendetegnet ved, at:

  • Der kun er én ejer
  • Virksomheds aktiver tilhører ejeren
  • Ejeren hæfter personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre, med alt hvad hun eller han ejer og har

En enkeltmandsvirksomhed skal registreres, hvis den har pligter i form af moms, lønsumsafgift, ansatte og/eller import/eksport. Når virksomheden er registreret, får den et CVR-nummer.

Der er ingen lovkrav om, at der skal indskydes en vis minimumskapital i en enkeltmandsvirksomhed, for at den kan startes.
En enkeltmandsvirksomhed er identisk med sin ejer, og det betyder, at virksomhedens rettigheder og forpligtelser er ejerens. Som ejer hæfter man derfor for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre, fx betaler løn til ansatte og betaler husleje til tiden. Dette gør man med hele sin formue, dvs. også privat hus, bil, båd m.v.
Der er ingen lovkrav om, at en enkeltmandsvirksomhed skal have en ledelse i form af fx en direktion. Som eneste ejer træffer du alle beslutninger om virksomheden, og du handler på virksomhedens vegne i forhold til omverdenen. Du kan dog give ansatte og andre fuldmagt (tilladelse) til også at handle på virksomhedens vegne.
En enkeltmandsvirksomhed har én – og kun én – ejer, som er en fysisk person. Virksomhedsformen er altså kun en mulighed, hvis du er alene om at starte og eje din virksomhed. Nærværende krav er ikke til hinder for, at andre deltager i driften af din virksomhed, eller at virksomheden overvejende drives af andre end dig selv.
En enkelmandsvirksomhed skal bogføre efter bogføringsloven, men er ikke forpligtet til at udarbejde og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven. Der skal udarbejdes et skatteregnskab for virksomheden.
En enkeltmandsvirksomhed beskattes under en af tre ordninger efter ejerens valg:

  1. Personskattereglerne, hvor indkomsten beskatte som personlig indkomst.
  2. Virksomhedsordningen, hvor renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst og overskuddet opspares i virksomheden mod at betale en foreløbig skat.
  3. Kapitalafkastordningen, der giver nogle af virksomhedsordningens fordele, men er mere enkel.

Virksomheden skal som hovedreglen registreres for moms, og skal måske registrere forhold vedrørende A-skat, import/eksport og andet fra skat.

Får du udbetalt løn fra virksomheden, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte.

Stift enkeltmandsvirksomhed

DKK. 995,00

ekskl. moms og gebyr

Tag første skridt som selvstændig og start din enkeltmandsvirksomhed

Kom igang